Privatumo politika

Sveiki atvykę į privatumo politikos skiltį. Visų pirma norime padėkoti, kad lankotės mūsų internetinėje svetainėje ir naudojatės HERSURPRISE.LT teikiamomis paslaugomis.

Pagrindinis privatumo politikos tikslas yra supažindinti jus su asmens duomenų saugumo taisyklėmis ir paaiškinti kokiu tikslu renkame informaciją kuomet naudojatės mūsų MB „HER SURPRISE“ interneto svetaine https://hersurprise.lt/ (toliau – Interneto svetainė). Taip pat čia rasite visą likusią informaciją, kuri nustato kaip duomenys yra saugomi, kam teikiami ir kur galima kreiptis atsiradus poreikiui ar turint klausimų.

Būtina paminėti, jog jūsų duomenys tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenų saugumą užtikrinančiais teisės aktais. Kadangi mums svarbus jūsų saugumas, norime būti tikri, jog jūsų privatumas būtų gerbiamas ir esame įsipareigoję tai užtikrinti. Dėl tos priežasties nustatytos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ar įsigyti paslaugas.

Sąvokos

Žemiau pateikti išplėstiniai paaiškinimai leis Jums lengviau suprasti privatumo politikos sąvokas ir toliau dokumente naudojamas santrumpas.

Duomenų valdytojas – MB „HER SURPRISE“, juridinio asmens kodas – 305623926, registracijos adresas – J. Jasinskio g. 14A-64, LT-01112 Vilnius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko įmonė.

Asmens duomenys – visa surinkta informacija apie duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima (ne)tiesiogiai nustatyti pasinaudojant jau surinktais duomenimis: vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vieta, interneto identifikatorius. Taip pat remiantis tapatybės požymiais: fiziniais, genetiniais, fiziologiniais ekonominiais, kultūriniais ir socialiniais. Būtina pabrėžti, kad renkami duomenys yra skirti sklandžiai vykdyti įmonės veiklą asmenims benaršant ir lankantis įmonės interneto svetainėje, Instagram ir Facebook paskyrose.

Klientas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka mūsų prekes ir paslaugas.

Paslaugos – elektroniniu būdu siūlomos mūsų prekės turinčios piniginę vertę.

Trečiasis asmuo/šalis – juridinis/fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų
tvarkytojo įgalioti tvarkyti pateiktus asmens duomenis.

Kokius asmens duomenis renkame?
Naršant mūsų internetinėje svetainėje, mes renkame informaciją apie Jūsų aplankytus puslapius, naršymo istoriją ir vedame statistiką: IP adresas, įrenginio operacinės sistemos versija, parametrai, naršyklės ID, sesijos naudojimo trukmė, užklausų terminai ir t.t. Likusią dalį duomenų surenkame slapukais. Apie mūsų naudojamus slapukus ir kitas duomenims rinkti skirtas technologijas skaitykite Slapukų politikoje.
Perkant mūsų prekes ar/ir paslaugas internetinėje svetainėje, visada prašome Jūsų pateikti užsakymo įvykdymui reikalingą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos arba pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, bankinio pavedimo informaciją, telefono numerį.
Susisiekiant su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram, el.paštu), konsultuojantis raštu, žodžiu ar kitomis priemonėmis dėl parduodamų produktų ir teikiamų paslaugų, užsiprenumeruojant naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojant dažniausiai užduodamų klausimų skiltimi. (nuoroda į D.U.K) Tai gali būti, Jūsų noru pateikta papildoma arba tuo metu užklausai įvykdyti ar pakonsultuoti skirta, kontaktinė informacija: vardas, pavardė, slapyvardis, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bankinio pavedimo informacija, lytis, amžius, pareigos, pirkimo istorija ir kita.

Kaip surinkti asmens duomenys yra naudojami?Jūsų pateikti duomenys perkant mūsų prekes ir paslaugas internetinėje svetainėje yra naudojami sėkmingai įvykdyti Jūsų užsakymą, t.y. pasirūpinti reikiamais, pagal jūsų krepšelį sudėtais produktais, tinkamu įpakavimu ir sklandžiu pristatymu. Esant poreikiui ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais. Naudojantis trečiųjų šalių paslauga Jūsų bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita su atsiskaitymu susijusi informacija yra perduodama, išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate patys, prisijungę prie savo banko.

Jūsų kontaktinė informacija naudojama skleisti komunikaciją apie privatumo politikos pasikeitimus, informuoti apie galimą naują internetinės svetainės versiją, pasikeitus naujienlaiškio prenumeratos sąlygoms, palaikant ryšį dėl esamų klausimų ir norint užtikrinti efektyvią klientų aptarnavimo paslaugą. Turėdami Jūsų elektroninį paštą savo duomenų bazėje, jei darydami užsakymą jį įvedėte, tačiau užsakymo neatlikote iki galo, mes Jums atsiųsime vienkartinį priminimą apie Jūsų paliktą prekę krepšelyje. Taip pat duomenys yra naudojami užtikrinti efektyvią marketingo veiklą: siunčiant naujienlaiškių turinį, siunčiant automatinius ir personalius pasiūlymus, informuojant apie galiojančias akcijas, konkursus ir naujienas, analizuojant esamą rinką ir klientus. Svarbu paminėti, kad siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus iš Jūsų surinkti duomenys naudojami apsaugoti Jūsų ir mūsų bei trečiųjų šalių teises ir privatumą: teismui, antstoliams ar kitoms LR institucijoms kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi LR įstatymais. Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms kitoms trečiosioms šalims.

Kaip saugome surinktus asmens duomenis? MB “Her surprise” vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba siekia užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, asmens tapatybės vagyčių ir bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Jūsų asmens duomenys yra saugomi, 2 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis, laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. duomenys bus saugomi. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinti.

Bendrosios nuostatos Čia rasite bendrąsias prekių pirkimo-pardavimo taisykles, sąlygas bei tvarką naudojantis mūsų internetine parduotuve. Taisyklės taikomos Jums renkantis, užsisakant ir perkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ir paslaugas. Besinaudodami mūsų internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis ir perkant mūsų siūlomus produktus, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti bei naudoti visus čia nurodytus asmens duomenis šioje Privatumo politikoje prieš tai įvardintais tikslais. Asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Jūsų rašytinį, elektroninį arba žodinį sutikimą. Pirkėjas savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia užpildydamas registracijos anketą ir šioje anketoje pažymėdamas atitinkamus laukus. Pirkimo anketoje privaloma pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, elektroninį paštą, gyvenamosios vietos arba pristatymo adresą, telefono numerį. Galima nurodyti ir kitus prekių pristatymui būtinus duomenis ar bet kokią su galimai sklandesniu pristatymu susijusią informaciją. Jūs esate atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Mes neatsakome už neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nesame atsakingi už dėl to atsiradusią žalą Jums ar tretiesiems asmenims. PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita). Jūsų pateikti asmens duomenys naudojami ir saugomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mes užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami išskirtinai tik mūsų ir mūsų partnerių, su kuriais mes bendradarbiaujame vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Jūsų užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Mes įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus anksčiau paminėtus partnerius arba LR teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma. Asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimo terminai yra nustatyti mūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, arba išnykus poreikiui tvarkyti asmens duomenis, šie duomenys sunaikinami teisės aktų duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. Jūsų gali pateikti rašytinį prašymą elektroniniu paštu, kad suteiktume Jums informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą, ištaisytume ar papildytume turimą Jūsų informaciją. Taip pat turite teisę reikalauti sunaikinti Jūsų duomenis. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir pateikiame Jums informaciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų saugos inspekcijai.

Trečiųjų šalių interneto svetainės Mūsų interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už informaciją, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti kiekvienos trečiosios šalies atskiras privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos
Perduodamas MB “Her surprise” asmens duomenis, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinkate jos
laikytis. Plėtojant ir tobulinant įmonės veiklą, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šią Privatumo politiką, kaip anksčiau minėta, apie tai pranešdama mūsų internetinėje svetainėje www.hersurprise.lt arba elektroniniu paštu.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.hersurprise.lt arba informacija išsiunčiama elektroniniu paštu.

Klausimams
Jei turite klausimų, susijusių su Privatumo politikos sąlygomis, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
MB „Her surprise“
Įmonės kodas: 305623926
Registracijos adresas: J. Jasinskio g. 14A-64, LT-01112 Vilnius
El. paštas: info@hersurprise.lt
Telefonas: +370 638 43857

Jūsų krepšelis
Krepšelis dar tuščias.
0
Scroll to Top